Zarząd

Prezesem fundacji od 11 czerwca 2013 roku jest Renata Kitewska-Wilczak.

Script logo