Kontakt

Fundacja Wspierania i Promocji Przedsiębiorczości NESTO
ul. Skarbka z Gór 23A lok. 2
03-287 Warszawa

NIP: 5242760556
REGON: 146749093
KRS: 0000465043

tel. 22 408 37 37 w godzinach 16-20

Script logo